Kontakt

Stowarzyszenie „Kraśnik Biega”

23-200 Kraśnik, ul. Piaskowa 57  

NIP: 7151937926

tel.: 600 225 518

e-mail: krasnikbiega@wp.pl

BPN PARIBAS Bank Polska SA

Nr rachunku 13 1600 1462 1836 7108 1000 0001